Time for Tuning programma

Farmland - foto AlexTijdens het programma Time for Tuning onderzoeken we samen de centrale vraag waar jouw balans ligt tussen werk, privé en betekenis hebben voor de gemeenschap. Met andere woorden, waar ligt jouw punt waar alles optimaal samenkomt, jouw sweet spot.

Wie ben jij?
Je bent in de 40 of misschien de 50 gepasseerd en de fase waarin je een beroep koos en een goede professional moest worden voorbij. De ervaringen die je zowel in werk als privé hebt opgedaan zijn divers en rijk en er ontstaan momenten waarop je terugblikt. Je stelt vast welke levenslessen je zover hebben gebracht, en hoe zij je kijk op veel vraagstukken hebben veranderd. Hoe is de balans tussen werk en privé?

Vooruitkijkend merk je dat er wensen en ideeën in je beginnen te leven over de manier waarop je je toekomst wil vormgeven, professioneel en privé. Misschien zijn die nog niet volledig uitgekristalliseerd, maar een denkproces is begonnen. Hoogste tijd om zelf (meer) richting te geven aan de toekomst, zowel in je loopbaan als in het leven.

Wat biedt Time for Tuning?
Met een groep gelijkgestemden maak je in een intensieve workshop pas op de plaats, recalibreer je je waarden en formuleer je doelen voor zowel werk als privé.

Wat heb je eraan?
Aan het eind van het programma heb je inzicht in hoe je de toekomst wil vormgeven en zal je een aantal nieuwe stappen in je persoonlijke ontwikkeling kunnen zetten waaronder:
• Verhoging van je zelfkennis en her-ijking van je waarden
• Toename van je (zelf)vertrouwen om te groei
• Identificatie en het hanteren van de weerstand die je groei belemmeren
• Een voorbeeld zijn voor anderen
• Rust om keuzes te maken en steeds nieuwe balansen te vinden

Persoonlijke gesprekken
In een telefonisch intakegesprek en een persoonlijke ontmoeting met je coach bekijken we waar je nu staat, her-ijken we de elementen die jouw persoonlijke blauwdruk bepalen en exploreren we ideeën en wensen die bij je leven. We bieden de mogelijkheid voor een MBTI analyse die je inzicht geeft in een aantal aangeboren voorkeuren die jou kenmerken en we bespreken de uitkomst. Deze gesprekken zijn een goede voorbereiding voor de workshop met een inspirerend collectief van deelnemers bij wie dezelfde vragen leven.

Terugkomdag
Na onze reis komen we als groep nog een keer bij elkaar. We wisselen ervaringen uit en bespreken als groep de stand van zaken met betrekking tot het uitvoeren van de plannen, eventuele hindernissen en de mijlpalen. Wij als coaches zijn beschikbaar voor 1 op 1 gesprekken indien gewenst. Om de dag af te ronden zal een inspirerende spreker worden uitgenodigd die zijn visie op persoonlijk leiderschap met ons zal delen.

Toscane - foto Dagny WalterVierdaagse workshop Italië
We komen met 10 tot 20 gelijkgestemden bij elkaar gedurende een 4-daagse workshop in het middeleeuwse dorp Peralta, Italie. Tijdens deze dagen verkrijg je inzichten door ervaringen van anderen en help je elkaar door als spiegel te fungeren.

We helpen je deze inzichten te vinden door expliciet aandacht te geven aan de dimensies: dienend leider-schap, de 8 gedragingen die daarbij horen, welk speciaal beroep op jouw karaktereigenschappen en kwaliteiten wordt gedaan en hoe jij anderen kunt inspireren.

Aan het eind van de workshop zal je in staat zijn je intentie voor de naaste toekomst concreet te verwoorden, heb je meer inzicht in jezelf gekregen, en zie je de kansen die er liggen. In een eindpresentatie zal je dit met de andere deelnemers kunnen delen.

Praktisch
Inschrijven en brochure