Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Almip Holding B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Almip Holding B.V., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Almip Holding B.V. verstrekt.
Almip Holding B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw geslacht
– Uw geboortedatum
– Uw bedrijfsnaam/functietitel
– Uw IP-adres
– Uw testuitslagen en huiswerkopdrachten
– Uw evaluatie

Waarom Almip Holding B.V. gegevens nodig heeft
Almip Holding B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Gegevens als bedrijfsvestigingslocatie, geboortejaar, geslacht en datum van aanmelding zullen worden bewaard in verband met analyses tbv product- en marketingoptimalisatie. Almip Holding B.V. gebruikt contactgegevens die u aan Almip Holding B.V. verstrekt hebt om nieuwsbrieven te sturen. U kunt zich hier elk moment voor uitschrijven door op de uitschrijflink te klikken die onderaan elke nieuwsbrief te vinden is.
Daarnaast kan Almip Holding B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang Almip Holding B.V. gegevens bewaart
Almip Holding B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Almip Holding B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Almip Holding B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Almip Holding B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
Almip Holding B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten overde website aan Almip Holding B.V. te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Almip Holding B.V. heeft hier geen invloed op. Almip Holding B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via Almip Holding B.V. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar paul.teeuwen@almip.nl.

Beveiligen
Almip Holding B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Almip Holding B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Almip Holding B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Almip Holding B.V. via paul.teeuwen@almip.nl.

Uw aanvaarding van deze privacyverklaring
Door het verstrekken van uw gegevens of uw gebruik van onze website geeft u er blijk van dat u instemt met onze Privacyverklaring. Indien u niet akkoord gaat met deze verklaring, vragen wij u geen gebruik te maken van onze website en uw gegevens niet aan ons te verstrekken. Deze Privacyverklaring vervangt al ons eerdere privacybeleid en andere vergelijkbare normen die eerder door ons zijn uitgegeven. Omdat de privacynormen die hierin uiteengezet zijn, van tijd tot tijd onderhevig zijn aan herzieningen en andere veranderingen, vragen wij u er rekening mee te houden dat deze privacyverklaring op elk moment kan worden gewijzigd. In het geval van belangrijke wijzigingen zullen wij al onze klanten van dergelijke wijzigingen op de hoogte brengen voor zover dit door de wet wordt vereist. Uw voortgezet gebruik van onze website en diensten na de bekendmaking van wijzigingen in deze voorwaarden houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 24 mei 2018.