G.R.A.C.E: 5 stappen om te helpen jouw persoonlijke richting en pad te kiezen

In de complexe wereld waarin we leven met al die verwarrende boodschappen, tegengestelde meningen en gebeurtenissen die voor meerdere uitleg vatbaar zijn, kun je gemakkelijk verdwalen.

We missen overzicht en helderheid. Wat is waar? Hoe bepaal ik mijn eigen positie? Terwijl alles beweegt in de wereld en alles op elkaar reageert, wordt van jou gevraagd je eigen pad en richting kiezen. Hoe doe je dat? En vooral: hoe zorg je dat de keuzes die je maakt vanuit jouw eigen innerlijk komen en niet steeds een reactie zijn op wat er om je heen gebeurt?  
ICF Coach en TEDx spreker Anne Barry Jolles heeft een instrument ontwikkeld dat je daarbij helpt.

Het zijn 5 stappen, in de vorm van vragen, die samen het woord G.R.A.C.E vormen (Gratitude, Release, Accept, Challenge, Embrace). Het woord ‘grace’ is makkelijk te onthouden en kun je steeds met je meedragen. Beantwoord de vragen bij elk van deze stappen maar eens. Schrijf jouw antwoorden op en je zult ontdekken dat je richting krijgt en er een voetpad ontstaat.

Gratitude

Waar kan ik dankbaar voor zijn? Wat heb ik wel? Welke kwaliteiten heb ik van Nature meegekregen? Welke lessen heb ik geleerd? Welke ervaringen draag ik altijd bij me en hebben me sterker gemaakt? Als je er even voor gaat zitten kun je veel positieve dingen noemen die je blij, sterk, gelukkig en dus dankbaar maken.

Release

Wat moet ik loslaten? Waarom houd ik eraan vast en van wie moet dat? Wat heeft geen functie meer, en zit me eigenlijk in de weg?

Accept

Wat is er in mijn leven dat om acceptatie vraagt? Waartegen verzet ik mij steeds, wat blijft mij vragen om er gewoon in mee te gaan?  Wat weerhoudt mij daarbij? Wat kan er gebeuren als ik me  door de ontwikkeling laat meevoeren?

Challenge

Wat is mijn volgende stap? Welke stap wil ik maken? Welke uitdaging die voor me ligt, wil ik aanpakken? De stap kan groot zijn of klein, alles is oké.  Een kleine stap of een grote stap, ze zijn evenveel waard.

Embrace

Welke kans en mogelijkheid wordt me geboden, waar wil ik vol voor gaan? Waarom heeft die kans zo’n aantrekkingskracht? Wat maakt de mogelijkheid in mij wakker? Wat appelleert zodanig dat ik eraan wil beginnen?

Dankbaar zijn voor wat je hebt en waarop je kunt bouwen; het loslaten van dingen waar je toch geen invloed op hebt; de mogelijkheden en kansen zien die voor je liggen: het zijn elementen die je nodig hebt om de regie in je leven te pakken. Eigen regie is belangrijk om met vertrouwen nieuwe stappen te kunnen zetten.

Paul Hannema


Paul TeeuwenArie Kooijman en Paul Hannema hebben een nieuw programma ontwikkeld dat je in enkele stappen verder brengt in het meer leven en werken vanuit je waarden. In een intensieve workshop van vier dagen in Italië helpen we je samen met 10-20 gelijkgestemden tot de kern te komen. Voor uitgebreide informatie en het programma: Time for Tuning.

De bijziendheid van de Leider: de Verleiding van het Nieuwe Idee

Focus, de tijd nemen om een nieuw plan met je hoofd én je hart te evalueren, de achterliggende vragen stellen, grondigheid, het zijn allemaal kwaliteiten waarin een leider door oefening beter wordt en zorgt dat je niet steeds zo maar achter ‘het nieuwe’ aangaat. Ook voor je persoonlijke professionele ontwikkeling is het goed om rustig de best passende volgende stap te (onder)zoeken.

Heb je ooit gehoord van het Verblindende Nieuwe Idee syndroom? Het is de verleiding om steeds achter het nieuwste idee aan te gaan. Een nieuw business idee, de nieuwste management tool, een nieuw doel najagen omdat het nog beter lijkt dan waar je nu mee bezig bent. Zo veel meer verleidelijk en motiverend dan waar je nu mee bezig bent.

Het zou best eens kunnen dat je last hebt van het Verblindende Nieuwe Idee Syndroom als je merkt dat je bijvoorbeeld:

  • Veel nieuwe plannen maakt, maar ze niet uitvoert;
  • Vaak nieuwe doelen stelt maar ze niet opvolgt;
  • De opstartfase leuk vind maar afmaken energie kost en maakt dat je afhaakt;
  • Veel domeinnaam registraties verzamelt, maar niet de moeite neemt om de website te bouwen of verder te ontwikkelen.

Het probleem: je effectiviteit als leider.

Kern van je leiderschaps- en effectiviteitsprobleem is dat je te snel afgeleid wordt en je belangrijke leiderschapstaken onvoldoende aandacht geeft. Ja, hoor ik je zeggen, maar plannen maken, initiatief nemen, ondernemen, dat is mijn rol; ik moet ondernemen. Het probleem is dat wanneer je voortdurend door het nieuwe wordt afgeleid het volgende gebeurt:

  1. Je spendeert te veel tijd aan het nieuwe waarvan het overgrote deel luchtfietserij is en mooier lijkt dan het is. Veel managerial aandacht en coaching- & mentoring tijd gaat voor de organisatie verloren.
  2. Je wordt ergens echt goed in (bijvoorbeeld leiderschap) door er veel tijd in te stoppen. Het is belangrijk waar je je tijd en aandacht op richt. Lees het boek Outliers van Malcom Gladwell er maar op na.
  3. Je bent vooral gericht op jezelf en wat je makkelijk afgaat. Je vergeet waarom en waarmee je nu het geld verdient. En dat is belangrijk want het verbeteren en doorontwikkelen van je bestaande business levert meer en gemakkelijker geld op dan iets nieuws.

7 Tips om het Nieuwe Idee Syndroom te voorkomen:

1. Onderzoek of nieuw ook beter betekent

Welke concrete toegevoegde waarde brengt het nieuwe en kun je deze verbetering ook vertalen in relevante voordelen.

2. Wees sceptisch

Negeer het nieuwe niet, sterker nog: wees er zeer alert op. Maar het volgen van de nieuwe trends en ontwikkelingen verplichten je om dieper na te denken. Je conclusies moet je kunnen uitleggen aan je medewerkers (beter nog: aan je schoonmoeder). Alleen dan toon je dat je niet in de valkuil ‘het is nieuwer dus beter’ bent gevallen.

3. Leer voorbij de hype te zien

Ken de beweegredenen van je klanten goed, ken de sterktes van je bedrijf en haar zwaktes. Ken de vraag achter de vraag van je klanten en leveranciers. Als je je bedrijf goed kent en je definieert op basis van die kennis je prioriteiten, beoordeel dan op welke plek ‘het nieuwe’ in je prioriteiten lijst past.

4. Check hoe het nieuwe past op persoonlijk niveau (in je werk en in je privé leven)

  • Dient het me? Heb ik het echt nodig?
  • Welke extra waarde brengt het?
  • Wat zijn concreet de ‘voors en tegens’?

5. Leer “nee” zeggen

Waardeer de tijd die je overhoudt door relevant en niet-relevant van elkaar te onderscheiden en verzamel de moed om niet in te gaan op elke suggestie die je pad kruist. Bezweer het gevoel van FOMO (fear of missing out) waar juist veel 20’ers vandaag de dag zo’n moeite mee hebben.

6. Bekijk niet alleen de zichtbare kosten/baten van verandering, maar bedenk en onderzoek ook de niet-zichtbare kosten van switchen.

Hoeveel mentale tijd en fysieke energie wordt er door je organisatie besteed aan het uitwerken en beoordelen van jouw nieuwe ideeën. Dit zijn geen kosten die onmiddellijk zichtbaar zijn in euro’s (medewerkers staan toch al op de loonlijst). De kosten drukken zich uit in tijd en denkkracht die ze niet kunnen besteden aan hun eigenlijke werk. Als je uiteindelijk besluit om te veranderen, neem dan je beslissing op basis van alle kosten (zichtbare en niet-zichtbare) versus de baten.

7. Neem een ‘even afwachten houding’ aan

Als je het niet zeker weet, oefen jezelf dan in het opbrengen van geduld. Deze houding is voor velen contra-intuïtief. Geduld staat in onze Westerse maatschappij gelijk aan passiviteit. Actie wordt gewaardeerd en daarop staat een premie. Toch is het in onze snel veranderende en technologisch gedreven wereld heel verstandig om niet de eerste te zijn, maar te wachten op de volgende doorontwikkelde tool of variant die nog beter is. Geduld uitoefenen is daarbij een verre van passieve houding. Het is een periode waarin je actief de tijd gebruikt om heel alert waar te nemen om ofwel vast te stellen of het nieuwe mogelijk een hype is, ofwel om gebruik te maken van de volgende versie die beter is. Behalve wanneer er sprake is van ‘must have’ omdat je geen alternatief hebt, is deze benadering de betere voorzichtere houding, is mijn ervaring.

Paul Hannema


Paul Teeuwen, Arie Kooijman en Paul Hannema hebben een nieuw programma ontwikkeld dat je in enkele stappen verder brengt in het meer leven en werken vanuit je waarden. In een intensieve workshop van vier dagen in Italië helpen we je samen met 10-20 gelijkgestemden tot de kern te komen. Voor uitgebreide informatie en het programma: Time for Tuning.